DUS Preventiezorg

Ondersteunt & Ontzorgt

DUS Preventiezorg is gericht op het ondersteunen en ontzorgen van de werkgever.

Als werkgever doet u er alles aan om zieke medewerk(st)ers te voorkomen of weer aan het werk te krijgen. Daarnaast wilt u voorkomen dat medewerk(st)ers vastlopen in hun werk. Dit doet u zowel voor uw eigen belang als voor het individuele belang van de medewerk(st)er.

Wist u dat de arbeidsproductiviteit van medewerk(st)ers fors minder is wanneer deze last hebben van fysieke en geestelijke klachten? Betrokken medewerk(st)ers melden zich pas ziek als ze echt niet meer kunnen, vaak functioneren ze al geruime tijd op een lager niveau.

DUS Preventiezorg kan u hierbij helpen!

Wij bieden twee concepten aan die u als ondernemer kunnen ondersteunen en ontzorgen.

Expertise

DUS Preventiezorg heeft expertise op het gebied van:

– ondersteunen en ontzorgen van de werkgever
– burnout begeleiding medewerk(st)ers
– contact onderhouden met zieke medewerk(st)ers
– geven van workshops op het gebied van zelfkennis en stress
– teambuilding
– natuurgeneeskundige begeleiding

DUS Preventiezorg werkt samen met Praktijk DUS. Hierdoor is er expertise aanwezig op het vlak van counselling en natuurgeneeskunde.
Door het combineren van behandelmogelijkheden op het vlak van counselling (gesprekstechnieken) en natuurgeneeskunde (manuele therapieën en aanvullende adviezen) wordt een voor uw medewerk(st)er unieke aanpak mogelijk gemaakt.

Deze op de unieke persoon afgestemde aanpakt maakt dat het ziekteverzuim wordt voorkomen of verkort.

Ook het begeleiden van een medewerk(st)er die vast dreigt te lopen of vast is gelopen in het werk wordt op een professionele manier geholpen.

De workshops en teambuilding hebben tot doel het geven van inzicht. Inzicht in patronen die ongemerkt zijn aangeleerd. Door het doorbreken van de belemmerende patronen ontstaat ruimte voor verandering. Deze verandering heeft positieve effecten voor zowel de individuele medewerk(st)ers als het team.

Concepten

Binnen DUS Preventiezorg is het mogelijk gebruik te maken van twee concepten.

Het eerste concept is het Werkgeversondersteuningsprogramma (WOP). Hierbij worden op maat afspraken gemaakt over de ondersteuning van uw medewerk(st)ers.

Het tweede concept is “DUS komt naar u toe!”. Binnen dit concept komt een ervaren counseller en/of natuurgeneeskundig therapeut naar u toe. De medewerk(st)ers krijgen hierbij de mogelijkheid om binnen het bedrijf deze te consulteren.

Werkgeversondersteuningsprogramma (WOP)
Bij dit concept worden er met u op maat afspraken gemaakt over de ondersteuning van uw medewerk(st)er(s).

Tot de mogelijkheden behoren:
– Voorlichtingsbijeenkomsten over stress en stressreductie.
– Individuele gesprekken met een ervaren counseller. Deze kan ook optreden als mentor voor een medewerk(st)er.
– Het bezoek van of contact houden met zieke medewerk(st)ers ter ondersteuning en ontzorging van de direct leidinggevende.
– Klachtgerelateerde behandelingen, bijv. massage van nek, schouders en rug door een ervaren natuurgeneeskundig therapeut.
– Teambuildingsactiviteiten waarbij medewerk(st)ers zichzelf en de anderen beter leren kennen.

DUS komt naar u toe!
Bij dit concept komt een ervaren therapeute naar u toe. Deze heeft zich gespecialiseerd in zowel counselling als natuurgeneeskunde. Medewerk(st)ers kunnen bij haar terecht voor een veelheid aan geestelijke en/of lichamelijke klachten.

U faciliteert de medewerk(st)er om gebruik te maken van de mogelijkheden en stelt een geschikte ruimte hiervoor ter beschikking. De medewerk(st)er rekent zelf af en dient de factuur in bij zijn/haar zorgverzekering (mits aanvullend verzekerd voor alternatieve geneeswijze). De medewerk(st)er krijgt dan een gedeelte van het consult vergoed.

Als werkgever maakt u afspraken met de medewerk(st)ers over het wel of niet in werktijd bezoeken van de therapeute.

Dit concept is al mogelijk indien er voor 1 dagdeel 4 afspraken gemaakt kunnen worden.